Over De Stapsteen

De missie van basisschool De Stapsteen luidt: "De Stapsteen is een school waar kinderen en leerkrachten, dagelijks bezig zijn met leren ván en mét elkaar."

Wij werken op basis van 9 pijlers die deze missie praktisch moeten onderbouwen:
1) een veilige sfeer voor iedereen
2) ruime aandacht voor waarden en normen en de sociaal-emotionele ontwikkeling
3) open en heldere communicatie
4) een uitdagende leeromgeving creëren
5) het ontwikkelen van een flexibele opstelling ten aanzien van de ander en de omgeving
6) afstemming van het onderwijs op de ontwikkelingsbehoefte van het kind
7) het optimaal benutten van elkaars sterke kanten
8) de balans vinden tussen sturend en zelfsturend onderwijs
9) het continu bewaken van en werken aan kwaliteitsverhoging

 

Nieuwsgierig naar onze plannen voor de toekomst?

De school in beeld

In onderstaand fimpje geven we een korte rondleiding door onze school. Zo krijgt u alvast een eerste indruk van onder andere het gebouw, onze werkwijze en de sfeer op school.
Moet u binnenkort een keuze maken voor een passende school voor uw kind(eren)?
En wilt u graag een keer een kijkje komen nemen? Meld uw verzoek dan online aan en wij nemen z.s.m. contact met u op.