Oudertevredenheidsonderzoek

  • Oudertevredenheidsonderzoek

HERINNERING INVULLEN OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK

Middels dit bericht willen wij u nogmaals attenderen op het belang van het invullen van de oudertevredenheidspeiling. De respons is op dit moment nog onvoldoende voor een valide uitslag. Wij vernemen van verschillende ouders dat de vragenlijst aanzienlijk korter is dan voorgaande keren. Het invullen neemt maximaal tien minuten in beslag.

Heeft u de vragenlijst al ingevuld dan geldt dit bericht vanzelfsprekend niet voor u. Heeft u het nog niet ingevuld, bij deze het verzoek dit alsnog te doen.

Alvast bedankt!
Team De Stapsteen

Terug naar het overzicht

Ontdek de Stapsteen!

Ontdek de Stapsteen!

Kom kennis maken met onze omgeving, leerlingen en ...

Coronamaatregelen op school

Coronamaatregelen op school

Voor wat betreft de coronamaatregelen volgen wij bij SKOzoK ...

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Oudertevredenheidspeiling