Medezeggenschapsraad

  • Medezeggenschapsraad

OUDERTEVREDENHEIDSPEILING

Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor de ‘oudertevredenheidspeiling’. Door middel van dit onderzoek krijgt de school meer inzicht in:

  • Hoe ouders de school ervaren en hoe tevreden zij met de school zijn;
  • Hoe betrokken ouders zijn;
  • Wat de verbeterpunten van de school en de groepen zijn, vanuit het perspectief van de ouders;
  • Hoe scoort onze school ten opzichte van andere.

De vragen hebben onder anderen betrekking op: onderwijs, begeleiding, sfeer, sociaal-emotionele ontwikkeling, activiteiten, voorzieningen, omgeving, communicatie, directie en identiteit.

Om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen is een grote respons belangrijk. Namens de MR willen wij u verzoeken om de enquête in te vullen. Ieders inbreng en mening is waardevol. Voor de school is het van groot belang.

Namens de MR van basisschool De Stapsteen alvast bedankt voor uw medewerking.

Terug naar het overzicht

Ontdek de Stapsteen!

Ontdek de Stapsteen!

Kom kennis maken met onze omgeving, leerlingen en ...

Coronamaatregelen op school

Coronamaatregelen op school

Voor wat betreft de coronamaatregelen volgen wij bij SKOzoK ...

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek

Herinnering