Schrijf uw kind op tijd in!

  • Schrijf uw kind op tijd in!

Wordt uw zoon/dochter vóór 1 juni 2021 4 jaar meld hem/haar dan zo spoedig mogelijk aan op de basisschool van uw keuze. In verband met het aanvragen/toewijzen van financiële middelen en het inzetten van leerkrachten voor schooljaar 2020-2021 is het voor ons van groot belang dat wij de prognose voor het komende schooljaar nu al in beeld hebben.

Aanmelden op De Stapsteen gebeurt digitaal.
Op de homepagina ziet u rechts een oranje kader met "aanmelden nieuwe leerling". Klik hierop.
Scroll helemaal naar beneden, daar vindt u:
"aanmeldformulier nieuwe leerling"
"aanmeldformulier ontwikkeling" (ook deze invullen a.u.b.)

Met vriendelijk groet,

Directie

Basisschool De Stapsteen

Terug naar het overzicht

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Oudertevredenheidspeiling

Beslisboom: "Thuisblijven of ...

Beslisboom:

Beslisboom

Werkgroep carnaval

Werkgroep carnaval

Carnaval 2021 op De Stapsteen