Meld uw kind tijdig aan!

  • Meld uw kind tijdig aan!

Beste ouders,

Wordt uw zoon of dochter in het schooljaar 2020/2021  4 jaar (d.w.z. voor 25 juli 2021)  meld hem of haar dan zo spoedig mogelijk aan op de basisschool van uw keuze. In verband met het aanvragen/toewijzen van financiële middelen en het inzetten van leerkrachten voor schooljaar 2020-2021 is het voor ons van groot belang dat wij de prognose voor het komende schooljaar nu al in beeld hebben.

Attendeer vrienden, vriendinnen, buurtgenoten er ook nog even op, dat ook zij hun kind tijdig aanmelden!

Aanmelden op De Stapsteen gebeurt digitaal. 

Op de homepagina ziet u rechts een oranje kader met “aanmelden nieuwe leerling”. Klik hierop. Scroll helemaal naar beneden, daar vindt u:

“aanmeldformulier nieuwe leerling”

“aanmeldformulier ontwikkeling” (ook deze invullen a.u.b.)

Na verzending van beide formulieren ontvangt u zo spoedig mogelijk een bevestiging dat De Stapsteen beide formulieren heeft ontvangen. Vervolgens heeft elke school 6 weken om een besluit te nemen over deze aanmelding (deze termijn mag met maximaal 4 weken worden verlengd).

Terug naar het overzicht

Ontdek de Stapsteen!

Ontdek de Stapsteen!

Kom kennis maken met onze omgeving, leerlingen en ...

Coronamaatregelen op school

Coronamaatregelen op school

Voor wat betreft de coronamaatregelen volgen wij bij SKOzoK ...

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek

Herinnering