Start schooljaar

Beste ouders/verzorgers,

De eerste drie weken van het schooljaar zitten er alweer op en we zijn goed gestart!
De kinderen hebben eerst een beetje kunnen wennen en raken steeds beter in het ritme van de leerstof in groep 7. De focus in groep 7/8 ligt voornamelijk op de voorbereiding voor het VO en het is af en toe flink aanpoten.

Over 3 weken vinden de startgesprekken plaats waarin de start van het schooljaar met u en uw kind wordt doorgesproken en de eerste toetsresultaten op verschillende vakgebieden ook binnen zijn. Hierin kan het een en ander weer afgestemd worden met elkaar. De inschrijving/ planning hiervan volgt nog.
Heeft u tussentijds vragen, op - of aanmerkingen, twijfel dan niet om te mailen of even binnen te lopen.

Afgelopen donderdag vond er een info avond plaats, hieronder de belangrijkste zaken op een rijtje:

We wisselen in cluster 7/8 (instructie)lessen af. Zowel klassikaal, gesplitst als in een groepsdoorbrekende setting. We werken in groep 7 met niveaus.
Nummer 1 = kortere instructie
Nummer 2 = lange(re) instructie

De groepsindeling wordt tussentijds geëvalueerd en eventueel bijgesteld of aangepast, n.a.v. welbevinden kind en toetsresultaten. Dit wordt ook altijd met het kind besproken.

Huiswerk
- iedere woensdag en donderdag
- maatwerk voor ieder kind
- vragen kunnen uiterlijk 2 dagen voor inleveren
gesteld worden na school bij meesters en
meesters en juffen groep 7/8 (rekenen
sowieso i.v.m. aanleren bepaalde strategie)
- thuis helpen met (begrijpend) lezen, taal en
spelling is geen probleem

Agenda
- Doel: leren plannen
- opschrijven van huiswerk, toetsen, inleveren
projecten, verjaardagen en leuke dingen
- op pag. 12 en 13 schrijven kinderen hun cijfers
van verschillende vakgebieden zodat u hier
thuis ook van op de hoogte bent.

Voorlopig advies
- voorlichtingsavond voorjaar 2020
- juni 2020 wordt het voorlopig advies gegeven
- tip: ga nu vast oriënteren op middelbare
scholen, zowel open dagen als
meeloopdagen zodat het kind een goed beeld
krijgt van de (sfeer van de) school.
Verlof meeloopdagen kan via school geregeld
worden. Let bij oriëntatie vooral op: groot of
kleinschalige school, wat zijn de
speerpunten?, invulling talentontwikkeling,
extra ondersteuning voor bijv. kinderen met
dyslexie

Terug naar overzicht